ตำแหน่งงานอัพเดต


สถานที่ปฎิบัติงาน ชื่อตำแหน่ง อัตรา
กระบี่ ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
กระบี่ ที่ปรึกษาการขายรถกลาง-ใหญ่ หลายอัตรา
กระบี่ ช่างยนต์ หลายอัตรา
ตะกั่วป่า ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ทุ่งสง ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ภูเก็ต ช่างยนต์ หลายอัตรา
ภูเก็ต ที่ปรึกษางานบริการ หลายอัตรา
ย่านตาขาว ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ร่อนพิบูลย์ ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ส่วนกลาง เจ้าหน้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1
ห้วยยอด ที่ปรึกษาการขายรถกลาง-ใหญ่ หลายอัตรา
ห้วยยอด ช่างยนต์ หลายอัตรา
เกาะแก้ว ช่างยนต์ หลายอัตรา
โคกกลอย ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
โคกกลอย ช่างยนต์รถเล็ก หลายอัตรา