ตำแหน่งงานอัพเดต


สถานที่ปฎิบัติงาน ชื่อตำแหน่ง อัตรา
กระบี่ ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
กระบี่ ที่ปรึกษาการขายรถกลาง-ใหญ่ หลายอัตรา
กระบี่ ช่างยนต์ หลายอัตรา
ตะกั่วป่า ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ธุรการขาย หลายอัตรา
ทุ่งสง ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ทุ่งสง เจ้าหน้าที่ธุรการเงิน หลายอัตรา
ภูเก็ต ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ภูเก็ต ช่างยนต์ หลายอัตรา
ย่านตาขาว ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ร่อนพิบูลย์ ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หลายอัตรา
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่การตลาด หลายอัตรา
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการขาย หลายอัตรา
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หลายอัตรา
ห้วยยอด ที่ปรึกษาการขายรถกลาง-ใหญ่ หลายอัตรา
ห้วยยอด ช่างยนต์ หลายอัตรา
เกาะแก้ว ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา
เกาะแก้ว ที่ปรึกษาการขายรถกลาง-ใหญ่ หลายอัตรา
เกาะแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการเงิน หลายอัตรา
เกาะแก้ว ช่างยนต์ หลายอัตรา
โคกกลอย ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลายอัตรา