ตำแหน่งงานอัพเดต


ชื่อตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน เงินเดือน อัตรา


ติดต่อ - สอบถามเพิ่มเติม


นายธวัชชัย  อนันต์  (หนุ่ม)

เบอร์มือถือ    :  082-437-3317

เบอร์โทรศัพท์    :  076-355-112  ต่อ  138

นางสาวสุปรียา สุวรรณพรรณ์ (ก้อย)

เบอร์มือถือ    :  063-265-6692

เบอร์โทรศัพท์    :  076-355-112  ต่อ  138