ตำแหน่งงานอัพเดต


สถานที่ปฎิบัติงาน ชื่อตำแหน่ง อัตรา
กระบี่ ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 2
กระบี่ ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 2
กระบี่ ช่างยนต์รถเล็ก 1
ตะกั่วป่า ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 1
ตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 1
ทุ่งสง ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 2
ทุ่งสง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1
ทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่ 1
ภูเก็ต ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 3
ภูเก็ต ช่างยนต์รถเล็ก 1
ย่านตาขาว ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 2
ร่อนพิบูลย์ ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 2
ห้วยยอด ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 3
ห้วยยอด ช่างยนต์รถเล็ก 2
เกาะแก้ว ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 1
เกาะแก้ว เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่ 1
โคกกลอย ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 1
โคกกลอย ช่างยนต์รถเล็ก 1
โคกกลอย ครูฝึก-เคลม 1